top of page

Afyon Ulu Cami: Selçuklu Mimarisinin İhtişamını Yansıtan Bir Anıt

Afyon Ulu Cami: Selçuklu Mimarisinin İhtişamını Yansıtan Bir Anıt


Afyonkarahisar, Türkiye'nin batısında bulunan tarihi bir şehir olarak dikkat çeker. Bu tarihi şehirde, Selçuklu döneminin etkileyici bir yapıtı olan Afyon Ulu Cami yer almaktadır. Bu makalede, Afyon Ulu Cami'nin mimarisi ve tasarımındaki özellikleri inceleyecek, caminin Selçuklu mimarisindeki önemini vurgulayacak ve kullanılan tekniklere değineceğiz.Afyon Ulu Cami: Selçuklu Mimarisinin İhtişamını Yansıtan Bir Anıt
Afyon Ulu Cami: Selçuklu Mimarisinin İhtişamını Yansıtan Bir Anıt

  1. Tarihi Arka Plan: Afyon Ulu Cami, 1272 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde inşa edilmeye başlanmıştır. Caminin yapım süreci tamamlanmış ve zamanla cami, tarih boyunca onarımlar ve eklemelerle bugüne kadar gelmiştir.

  2. Plan ve Tasarım: Afyon Ulu Cami, klasik Selçuklu cami planına uygun olarak inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir avlu etrafında yer alan caminin ana yapısal unsurları, avluyu çevreleyen revaklar, büyük bir ibadet salonu ve kubbesi ile minaredir.


Afyon Ulu Cami Mimari Plan
Afyon Ulu Cami Mimari Plan

a. Avlu ve Revaklar: Caminin ana girişi, güneydeki avludan sağlanır. Avlu, camiye girişi çevreleyen revaklarla çevrilidir. Bu revaklar, caminin hacmini vurgulayan büyük kemerlerle desteklenmiştir.


b. İbadet Salonu: Afyon Ulu Cami'nin en dikkat çekici özelliği, geniş bir ibadet salonuna sahip olmasıdır. İbadet salonu, dikdörtgen bir plana sahip olup, üç sıra halinde dizilmiş ahşap sütunlarla desteklenir. Kuzeyde, mihrap ve minber bulunur. Mihrap, caminin kıble yönüne işaret eden bir niş şeklinde tasarlanmıştır. Minber ise, cami imamının vaazlarını verdiği yükseltilmiş bir platformdur.


Afyon Ulu Cami Mimari
Afyon Ulu Cami Mimari

c. Kubbe ve Minare: Afyon Ulu Cami'nin kubbesi, caminin merkezinde yer alır ve geniş bir alanı kaplar. Kubbe, yüksek bir kasnak ve kemer sistemiyle desteklenir. Kubbenin üzerinde, caminin çevresindeki manzarayı görebilecek şekilde pencereler bulunur. Caminin batı cephesinde dikkat çeken bir minare yükselir. Minare, geleneksel Selçuklu minarelerine benzer bir tarza sahiptir ve caminin görkemini tamamlar.


  1. Süslemeler: Afyon Ulu Cami'nin mimarisindeki süslemeler de dikkate değerdir. İç mekanda, ahşap sütunlarda ve tavanlarda geometrik desenler, kabartmalar ve oymalar bulunur. Ayrıca, caminin mihrabı ve minberi de ince işlemelerle süslenmiştir. Bu süslemeler, Selçuklu döneminin estetik zevkini ve ustalığını yansıtır.

Afyon Ulu Cami, Selçuklu mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Planı, tasarımı ve süslemeleriyle dikkat çeken cami, tarih boyunca birçok onarım ve eklemelerle bugüne kadar gelmiştir. Afyon Ulu Cami, ziyaretçilerine Selçuklu döneminin ihtişamını ve sanatsal yeteneklerini tanıtmaktadır. Bu anlamda, cami hem bir ibadet yeri olarak hizmet verirken hem de bir tarihi anıt olarak önemini sürdürmektedir.

Kaynaklar:

  • Kuran, Aptullah. Afyonkarahisar Tarihi Eserleri, 1989.

  • Öztürk, Necdet. "Afyon'da Selçuklu Cami Mimarisine İlişkin Bazı Gözlemler", Bilig, 2008.

  • Ekinci, Ekrem. "Afyon Ulu Camii'nin Minberi ve Selçuklu Ahşap İşçiliği", Yüksek Lisans Tezi, 2010.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page