top of page

MİT NEDİR?

Güncelleme tarihi: 5 Haz 2023

İnsanların kullandığı ortak dil bakış açısı ile ele alındığında mit, aklımıza gerçek dışı olduğu gelmesine rağmen, genel kabul görmüş olan inançlardır. Aslında inancın yanında yalan söylemek gibi bir kavramı ya da gerçek dışı olan konuları da mit olarak ele alabiliriz. Nane limonun mide bulantısına iyi geldiği düşüncesini dahi mit olarak ele alabiliriz. Başka bir bakışla, sürekli nane limon içmek doktora gerek kalmadan hastalıklardan arındığımız düşüncesi de mit olarak biline bilir.

Genelde kahramanları ve tanrıları konu alan durumların tamamını mit olarak görebiliriz. Kendi sorgularımız dışında, hayal dünyamızın veya deneyimlerimizin de bizlere verdiklerini kabul ederek yapmamız veya yaşamamızda mitin açıklaması olabilir.

Mit başlangıcı ile bakılınca bir anlatının, belli bir grup insan için çok önem taşıyan öykülerin bütünü olarak da görülebilir. Bu inanışlar genellikle aile, klan, kabile, din veya ulus olarak düşünmekte bizi yanıltmaz.

Bir örnek vermek gerekirse, Türk mitolojisinde ki gök tanrı ve ona yapılan inanış ayinleri gibi düşünceleri ele alabiliriz.

Toplumlar her zaman kendi mitlerini yaratmışlardır, inançlar gereği, coğrafya gereği, yaşadığı alan, çözümleyemediği durumlar, mucizeler gibi alanları içine alarak her toplum kendi mitini yaratır. Buda insanların ilk yaradılıştan bu yana, birçok kavramı mit ile açıkladığını görürüz. Bir başka açı ile biz bu durumlara mit diyoruz.

Mitlerin geneline baktığımızda ve incelediğimiz iç kısmına indiğimizde, öykü biçiminde olduğunu görürüz. Buda mitlerin çeşitli öyküler ile mitlerini oluşturduğunu gösterir.

MİT NEDİR?

Sümerlerde, Hititler de yaşam şekilleri bakımından dahi birçok mitin olduğunu göreceğiz. Tanrılara verilen kurbanlar verilmediğinde başlarına gelenler, kuraklık olduğunda cezalandırılması, o sene hasat olmadığında mit öyküleri ile önceden olan yaşanmışlıklar ile bir ceza olduğu düşüncesi gibi örnekler türetilebilir.

Mit Sözcüğü nereden gelir? MİT NEDİR?

Mit kelimesi eski Yunancadan gelmektedir. Homeros zamanında mitos, sözcükleri seçip kullanarak birçok öyküye hayat veriş, biçimsel olarak düzenlenmesi anlamını kazanmıştır. Filozoflardan Platon mitosa bir açıklık getirmiş ve şöyle özetlemiştir. İnsan bilgisinin ötesinde gerçekleri açıklayan mecazi masallar olarak görmüştür. Buda insanların anlamlandıramadığı her çalışmada aslında mithos’a sığındığını gösterir.

MİTOLOJİ NEDİR?

Mitoloji mitlerin bilim olarak açıklanmasını sağlayan kelimenin bütünüdür. Bir diğer ismi de mitografi’dir. Mitograflar veya mitologlar, mitlerin niteliğini, mit kavramını mitlerin insan doğasıyla, toplumla ve tarihle birlikte ilişkiler gibi konuları inceler.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page