top of page

Mısır Son Kazılar: Tarihi Yapılar

Mısır Son Kazılar: Tarihi Yapılar


Mısır, antik dönemden bu yana zengin mimari ve sanat mirasıyla tanınan bir ülkedir. Son yıllarda yapılan kazılar ve arkeolojik çalışmalar, Mısır'ın bu zengin geçmişinden yeni ve heyecan verici eserlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.


Son kazılar, Mısır'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmiştir ve çeşitli dönemlere ait eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle, Mısır'ın eski başkenti Luksor ve Kahire'nin çevresindeki alanlar, önemli keşiflerin yapıldığı bölgelerdir.


Mısır Son Kazılar: Tarihi Yapılar
Mısır Son Kazılar: Tarihi Yapılar

Mimari açıdan, kazılar sonucunda gün yüzüne çıkan yapılar arasında tapınaklar, saraylar, mezarlar ve diğer dini ve idari yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar, antik Mısır'ın mimari tarzını ve inşaat tekniklerini gösteren önemli örneklerdir. Örneğin, Luksor'da yapılan kazılarda, Karnak Tapınağı kompleksinin yeni bölümleri ve Ramses III'e ait bir cenaze tapınağı ortaya çıkarılmıştır. Bu tapınaklar, detaylı kabartmalar, sütunlar ve dikkat çekici mimari detaylarla süslenmiştir.


Sanat tarihi açısından, kazılarda ortaya çıkan eserler arasında heykeller, rölyefler, duvar resimleri ve diğer süslemeler bulunmaktadır. Bu eserler, antik Mısır'ın sanatsal ifade biçimlerini ve estetik anlayışını yansıtmaktadır. Örneğin, Saqqara'da yapılan kazılarda, çok renkli fresklerle süslenmiş mezar odaları ve tapınak duvarları keşfedilmiştir. Bu fresklerde, tanrılar, firavunlar ve günlük hayat sahneleri gibi konular işlenmiştir. Ayrıca, Edfu'da bulunan bir tapınakta, detaylı kabartmalarla süslenmiş heykeller ve rölyefler gün yüzüne çıkarılmıştır.


Mısır'da yapılan son kazılar ve ortaya çıkan mimari ve sanat eserleri, antik Mısır'ın sanat ve kültürünü daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Bu eserler, o dönemin inançları, ritüelleri ve günlük yaşamı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Ayrıca, Mısır'ın zengin sanat mirasının devamlılığını ve etkisini göstermektedir.


Sonuç olarak, Mısır'da yapılan son kazılar ve ortaya çıkan mimari ve sanat eserleri, antik Mısır'ın zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtmaktadır. Bu eserler, hem mimari yapıları hem de sanat eserleri açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan keşifler, arkeologlara, tarihçilere ve sanat tarihçilerine antik Mısır'ın kültürel ve sanatsal geçmişini anlamada büyük bir fırsat sunmaktadır.


Mısır'da Son Kazılar ve Gün Yüzüne Çıkan Yapılar


 • Saqqara: Saqqara, Mısır'ın Kahire şehrine yakın bir bölgede bulunan antik bir nekropoldür. Burada yapılan kazılar sonucunda birçok önemli piramit, mezar ve tapınak ortaya çıkarıldı. 2020 yılında, 4. Hanedanlık dönemine ait 59 adet ahşap lahit keşfedildi. Ayrıca, 2021 yılında 3. Hanedanlık dönemine ait renkli bir mezar freski bulundu.

 • Abydos: Abydos, Nil Nehri'nin batısında bulunan antik bir yerleşimdir. 2020 yılında, Abydos'ta 5. Hanedanlık dönemine ait bir mezar kompleksi ortaya çıkarıldı. Bu kompleks, Firavun Sahure'ye ait olduğu düşünülen bir piramit şeklinde yapıyı içermektedir.

 • Tanis: Tanis, Nil Deltası'nda bulunan antik bir şehirdir. 2021 yılında yapılan kazılar sonucunda, Tanis'te Firavun Psusennes I'e ait bir tabut ve altın maskenin kalıntıları bulundu. Bu keşifler, Tanis'in Firavunlar döneminde önemli bir merkez olduğunu göstermektedir.

 • Hurghada: 2020 yılında, Mısır'ın Hurghada kentinde bulunan bir sahil alanında antik döneme ait bir gemi batığı keşfedildi. Bu batık, Romalılar dönemine ait olduğu düşünülen bir ticaret gemisidir. Batığın bulunması, denizcilik tarihi ve antik ticaret hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

 • Kom el-Hettan: Nil Nehri'nin batı kıyısında, Giza yakınlarında bulunan Kom el-Hettan bölgesinde yapılan kazılar, Mısır'ın Yeni Krallık dönemine ait büyük bir atölye kompleksi ortaya çıkardı. Bu atölyelerde tunç işleme, heykel yapımı ve diğer sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği düşünülmektedir.

 • Alexandria: Mısır'ın kuzeyinde bulunan ve tarihi öneme sahip olan Alexandria şehri, arkeolojik çalışmalar açısından zengin bir bölgedir. 2020 yılında yapılan kazılarda, deniz tabanında Hellenistik döneme ait bir antik şehir kalıntıları keşfedildi. Bu keşifler, antik dönemdeki liman kentlerinin yaşamını ve ticaret faaliyetlerini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

 • Minya: Minya bölgesinde yapılan kazılar, antik Mısır'ın erken dönemlerine ait önemli buluntulara ulaşmayı sağlamıştır. 2018 yılında Minya'da, Tuna el-Gebel mezarlığında 40 mumyalı lahit keşfedildi. Bu lahitler, Firavun dönemine ait ve dönemin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi vermektedir.

 • Luxor: 2020 yılında, Luksor'da yapılan kazılarda, 18. Hanedanlık dönemine ait büyük bir mezar tapınağı kompleksi keşfedildi. Bu kompleks, antik Mısır'da önemli bir rahip ve hükümet yetkilisi olan Karomama'nın mezar tapınağını içeriyordu.

 • El-Asasif Nekropolü: Luksor'da bulunan El-Asasif Nekropolü, 2019 yılında yapılan kazılarda birçok yeni mezarın ortaya çıkmasına neden oldu. Bu mezarlar arasında Antik Mısır'ın Orta Krallık dönemine ait ünlü bir rahip olan Baki'nin mezarı da bulunuyordu.

 • Dahşur: Dahşur, Mısır'ın Giza bölgesinde yer alan bir antik nekropoldür. 2021 yılında yapılan kazılarda, Eski Krallık dönemine ait bir piramit kompleksi keşfedildi. Bu komplekste, Firavun Sneferu'ya ait olduğu düşünülen iki piramit yer alıyor.

 • Tell Edfu: Tell Edfu, Nil Nehri'nin batısında yer alan antik bir yerleşimdir. 2018 yılında yapılan kazılar, Greko-Romen dönemine ait bir tapınağın kalıntılarını ortaya çıkardı. Bu tapınak, antik Mısır'ın en iyi korunmuş tapınaklarından biridir ve Horus'a adanmıştır.

 • Beni Hasan: Beni Hasan, Minya yakınlarında bulunan bir antik mezarlık alanıdır. 2019 yılında yapılan kazılarda, Firavun II. Amenemhat'a ait olduğu düşünülen bir mezar tapınağı keşfedildi. Tapınakta, firavunun hayatını ve hükümdarlığını anlatan duvar kabartmaları bulunmaktadır.

 • Taposiris Magna: Taposiris Magna, İskenderiye'nin batısında bulunan bir antik kenttir. 2010 yılında yapılan kazılar, kentin kutsal bir tapınak kompleksi olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, 2019 yılında yapılan çalışmalarda, Firavun Ptolemaios IV'ün mezarının kalıntıları bulundu.

 • Karnak Tapınağı: Luksor'da bulunan Karnak Tapınağı, Antik Mısır'ın en büyük tapınak komplekslerinden biridir. 2021 yılında yapılan kazılar, tapınağın içerisinde birçok önemli yapı ve heykelin kalıntılarını ortaya çıkardı. Bu kazılar, tapınağın detaylarını ve yapısını daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.

 • Memphis: Memphis, Mısır'ın antik başkentlerinden biridir ve günümüzde Mit Rahina olarak bilinen bir bölgede yer almaktadır. 2018 yılında yapılan kazılar, Firavun Ramses II'ye ait olduğu düşünülen büyük bir heykelin parçalarını ortaya çıkardı. Bu heykel, Ramses II'nin gücünü ve ihtişamını simgeliyor.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page