top of page

Antik Çağ Mezopotamya Devletleri

Güncelleme tarihi: 5 Haz 2023

Antik Çağ Mezopotamya Devletleri

Antik Mezopotamya, tarih boyunca birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Mezopotamya, günümüzde Irak'ın büyük bir kısmını kapsayan ve Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan bir alanı ifade eder. Bu bölge, tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşimlere ev sahipliği yapmış ve sonuç olarak birçok devletin doğuşuna tanıklık etmiştir.


Antik Mezopotamya'da ortaya çıkan devletler, insanlık tarihindeki en eski merkezi yönetim birimlerinden bazılarıdır. Bu devletler arasında Sumer, Akad, Babil, Asur ve Pers İmparatorluğu gibi güçlü ve etkili krallıklar bulunur.


Sümer, Mezopotamya'nın güneyinde yer alan bir bölge ve uygarlıktır. M.Ö. 4. binyılda ortaya çıkmıştır ve dünyanın ilk yazılı belgeleri Sumer'e aittir. Sumer'de birçok şehir devleti bulunur ve bunlardan bazıları Uruk, Ur, Lagash ve Nippur'dur. Sumerler, ziggurat adı verilen büyük tapınaklar inşa etmişlerdir ve tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmuşlardır. Sumer, yazının geliştirilmesi, matematik ve astronomi gibi birçok alanda önemli katkılarda bulunmuştur.


Akad İmparatorluğu, Mezopotamya'da M.Ö. 24. yüzyılda ortaya çıkan bir devlettir. Akadlar, Sumerlere komşu olan bir bölgede yaşamışlardır. Akad İmparatorluğu'nun en ünlü kralı Sargon'dur. Sargon, Mezopotamya'nın birleşik bir imparatorluğunu kurmuş ve bölgeyi fethetmiştir. Akad İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra, Babil şehri yükselmeye başlamıştır.


Babil İmparatorluğu, Mezopotamya'nın orta kesiminde yer alan bir devlettir. M.Ö. 18. yüzyılda Babil şehri hükümdarı Hammurabi tarafından kurulmuştur. Hammurabi Kanunları olarak bilinen yazılı kanunlar, Babil İmparatorluğu'nun en önemli miraslarından biridir. Bu kanunlar, toplumun farklı kesimlerini düzenleyen ve adaleti sağlamayı amaçlayan bir dizi yasayı içerir. Babil, ayrıca Babil Kulesi olarak bilinen büyük bir yapıya da ev sahipliği yapmıştır.


Asur İmparatorluğu, Mezopotamya'nın kuzeyinde yer alan bir devlettir. M.Ö. 14. yüzyılda yükselen Asur İmparatorluğu, güçlü bir orduya sahip olmuş ve geniş bir imparatorluk kurmuştur. Asurlular, birçok farklı uygarlıktan etkilenmişlerdir ve sanatta, mimaride ve yazıda önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Ancak, Asur İmparatorluğu, zamanla iç çekişmeler ve dış saldırılar nedeniyle zayıflamış ve M.Ö. 7. yüzyılda yıkılmıştır.


Pers İmparatorluğu, Mezopotamya'nın batısında yer alan büyük bir imparatorluktur. Persler, M.Ö. 6. yüzyılda yükselmiş ve büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Pers İmparatorluğu, Mezopotamya'yı da içine alan geniş bir bölgeyi yönetmiştir. Persler, merkezi bir yönetim sistemine sahip olmuş ve kraliyet postası gibi ileri düzey iletişim ağları geliştirmişlerdir. Pers İmparatorluğu, önemli bir kültürel ve ticari merkez haline gelmiştir.


Antik Mezopotamya devletleri, insanlık tarihindeki büyük uygarlıkların doğuşuna ve gelişimine tanıklık etmişlerdir. Bu devletler, yazının icadı, hukukun oluşturulması, matematik ve astronomi gibi birçok alanda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Aynı zamanda, bu devletler arasındaki çekişmeler ve savaşlar da tarih sahnesinde önemli olaylara sebep olmuştur. Antik Mezopotamya devletleri, günümüz dünyasının kültürel ve hukuki temellerinde derin bir iz bırakmışlardır.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page