top of page

Levant Bölgesi Nerededir ve Neresidir?

Levant Bölgesi Nerededir ve Neresidir?

Levant Bölgesi, tarih boyunca Orta Doğu'nun önemli bir coğrafi bölgesi olmuştur. Bu bölge, Akdeniz'in doğu kıyılarında yer alır ve modern olarak Lübnan, Suriye, İsrail, Ürdün, Filistin ve kısmen Türkiye'nin güney kesimini içerir. Levant Bölgesi, stratejik konumu ve zengin tarihi mirasıyla bilinir.


Levant Bölgesi Nerededir ve Neresidir? Tarihteki Yeri ve Coğrafi özellikleri


Antik çağlarda, Levant Bölgesi birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak, MÖ 3. binyılda Mezopotamya'dan (bugünkü Irak) gelen Sümerler, bölgede ticaret kolonileri kurmuş ve yerli halklarla etkileşimde bulunmuşlardır. Daha sonra, Mısır İmparatorluğu, Levant Bölgesi'ni MÖ 2. binyılda kontrol etmeye başlamıştır. Mısır'ın hakimiyeti, bir dizi fetih ve askeri seferle sağlanmıştır.Levant Bölgesi
Levant Bölgesi


MÖ 2. binyılın ortalarında, Levant Bölgesi'nde Hiksoslar adı verilen bir grup Kuzey Afrikalı göçebe hüküm sürmeye başladı. Ancak, Mısır'ın Yeni Krallığı döneminde (MÖ 16. yüzyıl), Hiksoslar Mısırlılar tarafından yenilgiye uğratıldı ve bölge tekrar Mısır hakimiyetine girdi.


MÖ 1. binyılda, Levant Bölgesi, Asur İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi. Asurlular, bölgeye genişleme politikalarıyla hakim oldular ve büyük bir imparatorluk kurdular. Ancak, MÖ 7. yüzyılda Asur İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla birlikte, Levant Bölgesi'nde yeni güçler ortaya çıktı.


Pers İmparatorluğu, MÖ 6. yüzyılda Levant Bölgesi'ne egemen oldu. Persler, bölgedeki yerel halklarla uyumlu bir yönetim kurarak istikrarı sağladılar. Ancak, Perslerin hakimiyeti, Büyük İskender'in Makedonya İmparatorluğu'nun yükselişiyle sona erdi.


MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender, Pers İmparatorluğu'nu fethetti ve Levant Bölgesi'ni Makedonya İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirdi. İskender'in ölümünden sonra, bölge selefler arasında bölündü ve Ptolemaios Hanedanı (Mısır Krallığı) ve Selevkos İmparatorluğu (Orta Doğu ve Asya'nın büyük bir bölümünü kapsayan bir imparatorluk) arasında savaşlar yaşandı.


Sonraki yüzyıllarda, Roma İmparatorluğu Levant Bölgesi'ni fethetti ve kontrol etti. Roma döneminde, bölgede Hristiyanlık da yayılmaya başladı ve bu dönemde İsa Mesih'in yaşadığı ve vaazlarını yaptığı yerler olarak bilinen yerler bu bölgede yer almaktadır.


Levant Bölgesi, Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Bizans İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti. Ancak, 7. yüzyılda Arap Müslümanlarının İslam'ı yayma hareketleriyle bölge Arap İslam hakimiyetine girdi. Bu dönemde, Levant Bölgesi, İslam kültürünün etkisi altında kalarak birçok cami, saray ve medrese gibi İslam mimarisi yapılarına ev sahipliği yaptı.


Levant Bölgesi Nerededir ve Neresidir? Yakın Tarihte Durumu

Levant Bölgesi, sonraki yüzyıllarda farklı güçler arasında el değiştirdi. Haçlı Seferleri sırasında Batı Avrupalı devletler tarafından ele geçirildi ve bir süre Haçlı Krallıkları kuruldu. Daha sonra, bölge, Memluk Sultanlığı, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Birleşik Krallık yönetimi altında değişik dönemler yaşadı.


Bugün, Levant Bölgesi, modern devletler olan Lübnan, Suriye, İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından paylaşılmaktadır. Bu devletler, bölgenin zengin tarihinden ve kültürel mirasından izler taşımaktadır ve Levant Bölgesi, hala Orta Doğu'nun önemli bir merkezi konumunda bulunmaktadır.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page