top of page

Sümerler Yazının ve Tarihin Başlangıcı

Güncelleme tarihi: 5 Haz 2023

Sümerler Yazının ve Tarihin Başlangıcı

Sümerler, tarih öncesi Mezopotamya'nın en eski bilinen uygarlıklarından biridir. M.Ö. 4. ve 3. binyıllarda Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler, dünya tarihinde birçok ilklere imza atmışlardır. Bu makalede, Sümerlerin kökeni, toplumsal yapıları, kültürleri ve mirasları gibi çeşitli konulara değineceğiz.


Sümerlerin kökeni hakkında kesin bir bilgiye sahip olmamakla birlikte, Mezopotamya'nın güneyinde, günümüzde Irak'ın bir bölümünü oluşturan topraklarda yerleştikleri düşünülmektedir. Bölgede, verimli topraklar sayesinde tarım faaliyetleri gelişmiş ve çiftçilik temel geçim kaynağı olmuştur.


Sümerler Yazının ve Tarihin Başlangıcı
Sümerler Yazının ve Tarihin Başlangıcı


Sümerler, tarih boyunca tarıma dayalı şehir devletleri olarak bilinen siyasi yapıyı oluşturmuşlardır. Her şehir devleti, kendi tanrısıyla ilişkilendirilen bir tapınak kompleksi etrafında örgütlenmişti. Sümer şehir devletleri arasında en önemlileri Uruk, Ur, Lagash, Nippur ve Kish'tir.


Sümer toplumu, zanaatkarlar, tüccarlar, çiftçiler, rahipler ve savaşçılardan oluşan çeşitli sınıflardan oluşuyordu. Üst sınıflar, toprak sahipleri, tapınak rahipleri ve kraliyet ailesi üyelerinden oluşuyordu. Bu sınıflar arasında sıkı bir hiyerarşi vardı ve toplumun en üstünde kral bulunuyordu. Kral, hem siyasi hem de dini liderlik görevini üstleniyordu.

Sümerlerin dini inançları çok sayıda tanrı ve tanrıçaya dayanıyordu. Tanrılar, insanların günlük yaşamlarını etkilediğine inanılıyordu ve her tanrıya ait bir tapınak bulunuyordu. Sümerler, tapınaklarda dualar okuyarak, sunaklarda kurbanlar sunarak ve çeşitli dini törenler düzenleyerek tanrılara ibadet ediyorlardı.


Sümerlerin yazı sistemi, tarih boyunca bilinen en eski yazı sistemlerinden biridir. Bu yazı sistemine Sümer kil tabletleri üzerine yazılan çivi yazısı denir. Çivi yazısı, başlangıçta sadece tapınaklar ve yönetim tarafından kullanılan bir yazıydı, ancak zamanla halk arasında da yaygınlaştı. Bu yazı sistemi, ticaretin ve yönetimin gelişmesinde önemli bir rol oynadı.

Sümerler, çeşitli teknolojik ve kültürel gelişmelere de öncülük etmişlerdir. Sulama kanalları inşa etme, tekerlekli arabalar kullanma, matematiksel hesaplamalar yapma, astronomi ve takvimi geliştirme gibi alanlarda ilerlemişlerdir. Ayrıca, Sümerlerin edebiyatı da zengindir. Efsaneler, destanlar ve şiirler yazılmış ve çeşitli tabletlerde korunmuştur.


Sümerler, M.Ö. 2. binyılın ortalarında, bölgeye diğer halklar olan Akadlar tarafından istila edildi. Akad İmparatorluğu, Sümer uygarlığının etkilerini benimsedi ve Sümer kültürü ve edebiyatı üzerinde derin bir etki bıraktı. Ancak, Sümerlerin dili ve yazısı zamanla yerini Akad diline ve ardından diğer dillere bıraktı.


Sümerlerin mirası günümüzde hala etkilidir. Onların icat ettiği yazı sistemi, diğer uygarlıklar tarafından da benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Ayrıca, Sümerlerin yönetim ve hukuk sistemleri, sonraki uygarlıklara da ilham vermiştir.

Sonuç olarak, Sümerler tarih öncesi Mezopotamya'nın en önemli uygarlıklarından biridir. Tarıma dayalı şehir devletleri ile kültürel ve teknolojik gelişmelere öncülük etmişlerdir. Sümerlerin yazı sistemi, dini inançları ve sosyal yapıları, tarih boyunca ve günümüzde hala büyük bir etkiye sahiptir.


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page